تلاوت

آیه 1-18 سوره حاقه استاد مصطفی اسماعیل

سوره: حاقه

آیه: 1-18

استاد: مصطفی اسماعیل

مقام: سه گاه

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 26-46 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 11-17 سوره طارق استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 55 times, 1 visits today)