تلاوت

آیه 62 سوره نجم و آیه 1 سوره قمر مصطفی اسماعیل

سوره: نجم – قمر

آیه: (62)‌ – (1)

استاد: مصطفی اسماعیل

مقام: بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 46 times, 1 visits today)