تلاوت

سوره 64-65 آل عمران استاد مصطفی اسماعیل

سوره : آل عمران

آیه: 64-65

استاد : مصطفی اسماعیل

مقام : بیات

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 76 times, 1 visits today)