تلاوت

آیه 59 سوره بقره استاد مصطفی اسماعیل

سوره : بقره

آیه: 59

استاد : مصطفی اسماعیل

مقام : بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 36 times, 1 visits today)