تلاوت

آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل

سوره: نازعات

آیه: 21-46

استاد: مصطفی اسماعیل

مقام:‌ مرکب خوانی( رست * چهارگاه)

آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره تکویر استاد محمد لیثی
آیه 30-31 سوره یوسف استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 1,132 times, 1 visits today)