تلاوت

آیه 26-46 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل

سوره: نازعات

آیه: 26-46

استاد: مصطفی اسماعیل

مقام: مرکب خوانی(رست * سه گاه * رست)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
مقطع تلاوت جدید سید جواد حسینی 64-65 زمر
تلاوت سوره یوسف
آیه 9 سوره کهف شیخ طاروطی
(Visited 456 times, 1 visits today)