تلاوت

آیه 73 سوره زمر استاد مصطفی اسماعیل

سوره: زمر

آیه: 73

استاد: مصطفی اسماعیل

مقام: بیات

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 662 times, 1 visits today)