تلاوت

آیه 14-15 سوره فاطر استاد مصطفی اسماعیل

سوره : بقره

آیه: 54

استاد : مصطفی اسماعیل

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 26-46 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 11-17 سوره طارق استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 103 times, 1 visits today)