تلاوت

آیه 36 سوره اسرا استاد مصطفی اسماعیل

سوره: اسراء

آیه: 36

استاد: مصطفی اسماعیل

مقام: بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 90 times, 1 visits today)