تلاوت

آیه 36 سوره اسرا استاد مصطفی اسماعیل

سوره: اسراء

آیه: 36

استاد: مصطفی اسماعیل

مقام: بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 123 times, 1 visits today)