تلاوت

آیه 13-14 سوره حج استاد مصطفی اسماعیل

سوره: حج

آیه: 13-14

استاد: مصطفی اسماعیل

مقام: بیات

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 24 times, 1 visits today)