تلاوت

آیه 75-125 سوره صافات متولی عبدالعال

سوره : صافات

آیه: 75-125

استاد : متولی عبدالعال

مقام : رست

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
مقطع تلاوت جدید سید جواد حسینی 64-65 زمر
تلاوت سوره یوسف
آیه 9 سوره کهف شیخ طاروطی
(Visited 40 times, 1 visits today)