تلاوت

آیه 11 سوره جمعه استاد محمود شحات

سوره : جمعه

آیه : 11

استاد : محمود شحات

مقام : مرکب خوانی(رست * نهاوند * رست)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
مقطع تلاوت جدید سید جواد حسینی 64-65 زمر
تلاوت سوره یوسف
آیه 9 سوره کهف شیخ طاروطی
(Visited 29 times, 1 visits today)