تلاوت

آیه 8-12 سوره لقمان استاد متولی عبدالعال

سوره : لقمان

آیه: 8-12

استاد : متولی عبدالعال

مقام : رست

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 73 times, 1 visits today)