تلاوت

آیه 72 سوره طه استاد شعبان صیاد

سوره : طه

آیه: 72

استاد : شعبان صیاد

مقام : حجاز

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
آیه 18 سوره حجرات و آیه ابتدایی سوره ق مصطفی اسماعیل
(Visited 30 times, 1 visits today)