تلاوت

آیه 65-70 سوره زمر استاد متولی عبدالعال

سوره : زمر

آیه: 65-70

استاد : متولی عبدالعال

مقام : مرکب خوانی( نهاوند * رست)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
مقطع تلاوت جدید سید جواد حسینی 64-65 زمر
تلاوت سوره یوسف
آیه 9 سوره کهف شیخ طاروطی
(Visited 183 times, 1 visits today)