تلاوت

آیه 65-70 سوره زمر استاد متولی عبدالعال

سوره : زمر

آیه: 65-70

استاد : متولی عبدالعال

مقام : مرکب خوانی( نهاوند * رست)

تلاوت سوره یوسف
آیه 9 سوره کهف شیخ طاروطی
آیه 220 سوره بقره استاد حمدی زامل
آیه 8-9 سوره انسان استاد حمدی زامل
(Visited 8 times, 1 visits today)