تلاوت

تلاوت سوره ضحی انشراح استاد نعینع

سوره : ضحی * انشراح

آیه: 1-11 * 1

استاد : احمد نعینع

مقام : مرکب خوانی (رست * ترکیب چهارگاه و صبا)

آیه 11 سوره تحریم استاد نعینع
آیه 12 سوره تحریم استاد نعینع
آیه 8 سوره تحریم استاد نعینع
(Visited 68 times, 1 visits today)