تلاوت

تلاوت سوره ضحی انشراح استاد نعینع

سوره : ضحی * انشراح

آیه: 1-11 * 1

استاد : احمد نعینع

مقام : مرکب خوانی (رست * ترکیب چهارگاه و صبا)

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 117 times, 1 visits today)