تلاوت

آیه 25-29 سوره احزاب استاد کامل یوسف

سوره : احزاب

آیه: 25-29

استاد : کامل یوسف

مقام : مرکب خوانی (ترکیب حجاز و بیات * صبا * عجم *صبا)

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 41 times, 1 visits today)