تلاوت

آیه 1-10 سوره شمس استاد محمود رمضان

سوره : شمس

آیه: 1-10

استاد : محمود رمضان

مقام : رست

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 90 times, 1 visits today)