تلاوت

آیه 1-10 سوره شمس استاد محمود رمضان

سوره : شمس

آیه: 1-10

استاد : محمود رمضان

مقام : رست

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 60 times, 1 visits today)