تلاوت

آیه 1-10 سوره شمس استاد محمود رمضان

سوره : شمس

آیه: 1-10

استاد : محمود رمضان

مقام : رست

آیه 83-89 سوره شعرا استاد محمد لیثی
آیه 57 سوره یونس استاد محمد لیثی
تلاوت آیات 73-75 سوره زمر و 1-3 سره غافر استاد لیثی
(Visited 1 times, 1 visits today)