تلاوت

آیه 35-36 سوره نور استاد محمود رمضان

سوره : نور

آیه: 35-36

استاد : محمود رمضان

مقام : مرکب خوانی (بیات * حجاز)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 100 times, 1 visits today)