تلاوت

آیه 24 سوره حاقه استاد محمد رفعت

سوره : حاقه

آیه: 24

استاد : محمد رفعت

مقام : بیات

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 30 times, 1 visits today)