تلاوت

آیه 24 سوره حاقه استاد محمد رفعت

سوره : حاقه

آیه: 24

استاد : محمد رفعت

مقام : بیات

آیه 73 سوره زمر استاد مصطفی اسماعیل
آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 1 times, 1 visits today)