تلاوت

آیه 24 سوره حاقه استاد محمد رفعت

سوره : حاقه

آیه: 24

استاد : محمد رفعت

مقام : بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 20 times, 1 visits today)