تلاوت

آیه 53-56 سوره بقره استاد رفعت

سوره : بقره

آیه: 53-56

استاد : محمد رفعت

مقام : بیات

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 21 times, 1 visits today)