تلاوت

آیه 1-12 سوره حاقه استاد محمد رفعت

سوره : رفعت

آیه: 1-12

استاد : محمد رفعت

مقام : بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 37 times, 1 visits today)