تلاوت

آیه 24-26 سوره مریم استاد شعبان صیاد

سوره : مریم

آیه: 24-26

استاد : شعبان صیاد

مقام : صبا

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 65 times, 1 visits today)