تلاوت

آیه 12-13 سوره رعد عبدالباسط

سوره : رعد

آیه: 12-13

استاد : عبدالباسط محمد عبدالصمد

مقام : مرکب خوانی(چهارگاه * رست)

آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره تکویر استاد محمد لیثی
(Visited 113 times, 1 visits today)