تلاوت

آیه 59-62 سوره نجم استاد شعبان صیاد

سوره : نجم

آیه: 59-62

استاد : شعبان صیاد

مقام : بیات

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 41 times, 1 visits today)