تلاوت

آیه 59-62 سوره نجم استاد شعبان صیاد

سوره : نجم

آیه: 59-62

استاد : شعبان صیاد

مقام : بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 28 times, 1 visits today)