تلاوت

آیه 27-28 سوره فتح استاد شعبان صیاد

سوره : فتح

آیه: 27-28

استاد : شعبان صیاد

مقام : بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 33 times, 1 visits today)