تلاوت

آیه 12-18 سوره حجرات استاد شبیب

سوره : غافر

آیه: 14-16

استاد : محمد احمد شبیب

مقام : چهارگاه

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
مقطع تلاوت جدید سید جواد حسینی 64-65 زمر
تلاوت سوره یوسف
آیه 9 سوره کهف شیخ طاروطی
(Visited 61 times, 1 visits today)