تلاوت

آیه 12-18 سوره حجرات استاد شبیب

سوره : غافر

آیه: 14-16

استاد : محمد احمد شبیب

مقام : چهارگاه

آیه 82-89 سوره شعرا استاد محمود شحات
آیه 5-10 سوره یونس استاد محمود شحات
آیه 5 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 1 times, 1 visits today)