تلاوت

آیه 101 سوره یوسف استاد شحات انور

سوره : یوسف

آیه: 101

استاد : شحات محمد انور

مقام : نهاوند

آیه 17-21 سوره الرحمان استاد شحات
آیه 10-14 سوره طه استاد شحات انور
آیه 17-21 سوره رحمان استاد شحات محمد انور
(Visited 41 times, 1 visits today)