تلاوت

آیه 40 سوره آل عمران استاد شعبان صیاد

سوره : آل عمران

آیه: 40

استاد : شعبان صیاد

مقام : بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 31 times, 1 visits today)