تلاوت

آیه 103-104 سوره یونس استاد شحات محمد انور

سوره : یونس

آیه: 103-104

استاد : شحات محمد انور

مقام : سه گاه

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 26-46 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 11-17 سوره طارق استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 64 times, 1 visits today)