تلاوت

مقطعی از استاد سعید زناتی سورۀ فصلت

سوره : فصلت

آیه : 37

استاد : سعید زناتی

مقام : مرکب‌خوانی (رست * سه گاه)

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 74 times, 1 visits today)