تلاوت

مقطعی از استاد سعید زناتی سورۀ فصلت

سوره : فصلت

آیه : 37

استاد : سعید زناتی

مقام : مرکب‌خوانی (رست * سه گاه)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
مقطع تلاوت جدید سید جواد حسینی 64-65 زمر
تلاوت سوره یوسف
آیه 9 سوره کهف شیخ طاروطی
(Visited 54 times, 1 visits today)