تلاوت

مقطعی زیبا از سعید زناتی سورۀ نمل

سوره : نمل

آیه :84-87

استاد : سعید زناتی

مقام : رست

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
مقطع تلاوت جدید سید جواد حسینی 64-65 زمر
تلاوت سوره یوسف
آیه 9 سوره کهف شیخ طاروطی
(Visited 80 times, 1 visits today)