تلاوت

مقطعی زیبا از سعید زناتی سورۀ نمل

سوره : نمل

آیه :84-87

استاد : سعید زناتی

مقام : رست

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 103 times, 1 visits today)