تلاوت

مقطعی زیبا از سوره احزاب با صدای شحات انور

سوره : احزاب

آیه: 43_48

استاد : شحات

مقام : سه‌گاه

آیه 8-9 سوره تحریم استاد شحات انور
آیه 1-5 سوره زلزال استاد شحات
آیه 5-8 سوره تحریم استاد شحات انور