تلاوت

تلاوت بخشی از سوره رعد با صدای طاروتی

سوره : رعد

آیه: 38_43

استاد : عبدالفتاح طاروطی

مقام : مرکب‌خوانی (رست * سه‌گاه * رست * بیات)

آیه 27-29 سوره حج استاد محمد عبدالعزیز حصان
آیات ابتدایی سوره بلد شحات محمد انور
آیه 19-21 سوره لیل استاد حصان