تلاوت

آیه 23 سوره شعرا استاد محمد صدیق منشاوی

سوره : شعراء

آیه: 23

استاد : محمد صدیق منشاوی

مقام : چهارگاه

آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره تکویر استاد محمد لیثی
(Visited 52 times, 1 visits today)