تلاوت

آیه 23 سوره شعرا استاد محمد صدیق منشاوی

سوره : شعراء

آیه: 23

استاد : محمد صدیق منشاوی

مقام : چهارگاه

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 78 times, 1 visits today)