تلاوت

آیه 72-76 سوره نحل منشاوی

سوره : نحل

آیه: 72-76

استاد : محمد صدیق منشاوی

مقام : چهارگاه

آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره تکویر استاد محمد لیثی
(Visited 66 times, 1 visits today)