تلاوت

آیه 11-12 سوره قصص شحات محمد انور

سوره : قصص

آیه: 11-12

استاد : شحات محمد انور

مقام : حجاز

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
آیه 18 سوره حجرات و آیه ابتدایی سوره ق مصطفی اسماعیل
(Visited 18 times, 1 visits today)