تلاوت

آیه 40 سوره توبه استاد محمد صدیق منشاوی

سوره : توبه

آیه: 40

استاد : محمد صدیق منشاوی

مقام : سه گاه

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 26-46 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 11-17 سوره طارق استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 66 times, 1 visits today)