تلاوت

آیه 4 سوره حدید استاد شحات

سوره : حدید

آیه: 4

استاد : شحات محمد انور

مقام : حجاز

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 114 times, 1 visits today)