تلاوت

مقام صبا عبدالفتاح طاروطی

سوره : صف

آیه: 14

استاد : عبدالفتاح طاروطی

مقام : صبا

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
مقطع تلاوت جدید سید جواد حسینی 285 بقره
آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 35 times, 1 visits today)