تلاوت

مقطع نازعات استاد طاروطی

سوره : نازعات

آیه: 26-30

استاد : عبدالفتاح طاروطی

مقام : رست

آیه 42-44 سوره ق استاد حامد شاکرنژاد مقام رست
آیه 48-49 سوره غافر محمد صدیق منشاوی
آیه 15-33 سوره نازعات استاد حصان