تلاوت

آیه 27-29 سوره فتح و 1-2 سوره شمس استاد شحات

سوره : فتح – حجرات

آیه: (27-29) – (1-2)

استاد : شحات محمد انور

مقام : رست

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 130 times, 1 visits today)