تلاوت

آیه 10-12 سوره قمر استاد مصطفی اسماعیل

سوره: قمر

آیه: 10-12

استاد: مصطفی اسماعیل

مقام: مرکب خوانی (بیات * صبا * عجم * صبا)

آیه 220 سوره بقره استاد حمدی زامل
آیه 73 سوره زمر استاد مصطفی اسماعیل
آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 1 times, 1 visits today)