تلاوت

مقطعی زیبا از سوره لقمان با صدای طه الفشنی

سوره : لقمان

آیه: 27

استاد : طه الفشنی

مقام : مرکب خوانی ( صبا * سه گاه)

آیه 22-23 سوره حدید منشاوی
آیات ابتدایی سوره حدید محمد صدیق منشاوی
آیه 13 سوره انسان استاد شحات