تلاوت

آیه 28 سوره قصص استاد شحات انور

سوره : قصص

آیه: 28

استاد : شحات محمد انور

مقام : صبا

آیه 17-21 سوره الرحمان استاد شحات
آیه 10-14 سوره طه استاد شحات انور
آیه 17-21 سوره رحمان استاد شحات محمد انور
(Visited 34 times, 1 visits today)