تلاوت

آیه 11-24 سوره حاقه استاد شحات

سوره : حاقه

آیه: 11-24

استاد : شحات محمد انور

مقام : سه گاه

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 21 times, 1 visits today)