تلاوت

تلاوت آیۀ 17 سوره لقمان با صدای استاد طه الفشنی

سوره : لقمان

آیه: 17

استاد : طه الفشنی

مقام : رست

آیه 11-12 سوره فاطر استاد شحات
آیه 12-16 سوره بروج استاد منشاوی
آیه 27-29 سوره حج استاد محمد عبدالعزیز حصان