تلاوت

آیه 3-18 سوره علق استاد محمد صدیق منشاوی

سوره : علق

آیه: 3-18

استاد : محمد صدیق منشاوی

مقام : مرکب خوانی (رست * بیات)

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 26 times, 1 visits today)