تلاوت

قطعه یوسف استاد طاروطی

سوره : سوره یوسف

آیه: 80

استاد : عبدالفتاح طاروطی

مقام : بیات

تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
تلاوت جدید محمود صابر سوره نصر
(Visited 19 times, 1 visits today)