تلاوت

قطعه یوسف استاد طاروطی

سوره : سوره یوسف

آیه: 80

استاد : عبدالفتاح طاروطی

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 87 times, 1 visits today)