تلاوت

قطعه یوسف استاد طاروطی

سوره : سوره یوسف

آیه: 80

استاد : عبدالفتاح طاروطی

مقام : بیات

تلاوت سوره حمد و آیات ابتدایی سوره بقره استاد منشاوی
آیه 67-68 سوره یوسف حصان
آیه 11 سوره فاطر شحات محمد انور