تلاوت

فرازی بسیار زیبا سوره قمر از استاد سعید زناتی

سوره : قمر

آیه:11_12

استاد : سعید زناتی

مقام : مرکب‌خوانی (رست * حجاز)

آیه 259-260 سوره بقره استاد شحات محمد انور
تلاوت سوره قدر استاد شحات
آیه 22-24 فاطر استاد حامد شاکرنژاد