تلاوت

فرازی بسیار زیبا سوره قمر از استاد سعید زناتی

سوره : قمر

آیه:11_12

استاد : سعید زناتی

مقام : مرکب‌خوانی (رست * حجاز)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
آیه 18 سوره حجرات و آیه ابتدایی سوره ق مصطفی اسماعیل
(Visited 158 times, 1 visits today)